Zakres usług Kancelarii obejmuje świadczenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje Przedsiębiorcom konsultacje prawne, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów prawnych i umów, pomoc w negocjacjach z kontrahentami oraz reprezentowanie w postępowaniach prowadzonych przed sądami i urzędami.