Z umowami i szeroko pojętym prawem zobowiązaniowym mamy do czynienia praktycznie każdego dnia. Codzienna współpraca pomiędzy Przedsiębiorcami oparta jest w głównej mierze na realizacji umów zawartych zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Aby w przyszłości wyeliminować przeszkody uniemożliwiające ewentualne wyegzekwowanie zapisów zawartych w treści umowy, winna ona być skonstruowana w sposób prawidłowy – spójny i przejrzysty, a w szczególności odpowiednio zabezpieczający interesy każdej ze stron.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sieradzkiej – Sitnik swoim klientom oferuje profesjonalną pomoc zarówno w sporządzaniu różnego rodzaju umów, jak i opiniowaniu tekstów umów i regulaminów już istniejących, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach prawa zobowiązań najczęściej świadczymy usługi tworzenia i opiniowania:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy leasingu,
 • umowy pożyczki,
 • umowy spedycji,
 • umowy darowizny,
 • umowy poręczenia,
 • umowy przedwstępnej,
 • różnego rodzaju regulaminów.