Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Prawo spadkowe reguluje stosunki prawne między spadkobiercą a spadkodawcą po jego śmierci, w tym zasady rozporządzenia na wypadek śmierci, ustalania kręgu spadkobierców, czy też masy spadkowej (schedy). Dodatkowo zawiera regulacje dotyczące sporów na tle dziedziczenia, wydziedziczenia i powodów jego stosowania, możliwych sposobów jego podważenia, czy też kwestie dotyczące zachowku i zapisów spadkowych.

Co istotne, prawo spadkowe określa terminy, których spadkobierca musi dotrzymać, aby przyjąć lub odrzucić spadek. Niedochowanie owych terminów skutkować będzie dziedziczeniem z dobrodziejstwem inwentarza. W konsekwencji, po stronie spadkobiercy, rodzi to obowiązek sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym, aby określić granice odpowiedzialności za długi spadkowe.

Aby pomóc naszym Klientom przejść przez proces spadkobrania, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną m.in. w postępowaniach o:

• stwierdzenie nabycia spadku – dziedziczenie testamentowe i ustawowe, tj.: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku,
• dział spadku,
• zachowek,
• wykonanie zapisów i poleceń testamentowych,
• zabezpieczenie spadku,
• sporządzenie spisu inwentarza i ustalanie długów spadkowych,
• obalenie testamentów, zarówno tych odręcznych jak i szczególnych,