W ramach świadczonej pomocy Kancelaria oferuje pomoc w sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody o wszelkiego rodzaju świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej (odszkodowanie), czy też osób bliskich dla zmarłego poszkodowanego (zadośćuczynienie). Pomoc obejmuje etap postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego, a także reprezentację w toku postępowania sądowego.

1. szkody osobowe:
• wypadki komunikacyjne,
• wypadki przy pracy lub też w drodze do pracy i z pracy,
• wypadki w gospodarstwach rolnych i skutki nieszczęśliwych.

2. szkody rzeczowe:
• ustalenie odpowiedzialności za szkodę,
• kosztorysowe koszty naprawy i roszczenia z tym związane,
• dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych za najmu pojazdu zastępczego.