Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko instytucjom z sektora finansowego, a w szczególności bankom. Nasza oferta skierowana jest do osób, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu  we franku szwajcarskim (CHF). W ramach świadczonych usług dokonamy bezpłatnej analizy umowy m.in. pod kątem zawarcia w niej klauzul abuzywnych, co pozwoli nas ustalić, czy istnieje jakakolwiek szansa na tzw. odfrankowanie kredytu, czy też unieważnienie całej umowy. Proponujemy również pomoc w przygotowaniu wszelkich pism procesowych, a dalej reprezentując Klientów przed sądem.

Kancelaria prowadzi sprawy o:

• unieważnienie umowy kredytowej,
• odfrankowanie umowy (zwrot nadpłaconych rat oraz obniżenie przyszłych rat do spłaty),
• zwrot opłaty tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.