Współpraca z Klientami indywidualnymi dotyczy najczęściej prowadzenia sprawy z dziedzin prawa, objętych praktyką Kancelarii.

Powierzenie prowadzenia sprawy poprzedzone jest spotkaniem w siedzibie Kancelarii, podczas którego ustalana jest strategia działania mająca przynieść Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie problemu prawnego.

Następnie dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której Kancelaria podejmuje się działań w imieniu i na rzecz Klienta.