Pomoc zadłużonym rozpoczyna się od dokładnego zbadania źródła problemów. Niezwykle ważnym jest bowiem ustalenie, co stało się powodem przejścia ze statusu pożyczkobiorcy do osoby zadłużonej, a dalej do osoby w pętli kredytowej. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć nie tylko utrata zarobków, ale również długotrwała choroba, czy chociażby uzależnienia. Proces oddłużania jest nieczęsto skomplikowany i niejednokrotnie wymaga reorganizacji życia osoby zadłużonej, jak i jej najbliższych.

Oddłużanie to negocjowanie z wierzycielami, restrukturyzacja zobowiązań (np. rozłożenie na mniejsze raty), doradztwo w kontaktach z firmami windykacyjnymi i komornikami, a wreszcie rozważenie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W ramach oddłużania Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc prawną w sprawach o:

• zapłatę z powództwa banków, SKOK-ów, podmiotów skupujących wierzytelności, niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (NSFIZ), toczących się zarówno ze zwykłym postępowaniu sądowym, jak również w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd),
• ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
• pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, bankowego tytułu egzekucyjnego, aktu notarialnego),
• oraz w postępowaniu egzekucyjnym, jak również o wyjawienie majątku dłużnika.