W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria Radcy Prawnego oferuje Przedsiębiorcom kompleksowe prowadzenie spraw zawisłych na kanwie prawa gospodarczego, prawa umów i zobowiązań oraz kodeksu spółek handlowych.

Prowadzimy sprawy zarówno na etapie polubownym, jak również reprezentując Przedsiębiorców w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji oraz postępowania egzekucyjnego. Uczestniczymy w procesie mediacji, służąc swoją wiedzą, doprowadzając jednocześnie do zawarcia ugód i porozumień między Przedsiębiorcami.

W ramach prowadzenia sporów gospodarczych najczęściej świadczymy usługi:

  • reprezentacji przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi zarówno w I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
  • prowadzenia spraw w toku postępowania polubownego i egzekucyjnego,
  • uczestnictwa w mediacjach.