Szczególnie istotną kwestią zarówno w toku trwającego postępowania sądowego, administracyjnego czy egzekucyjnego jest konieczność zachowania terminów. Najczęściej występujące terminy to 7 i 14 dniowe, które zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, liczy się od dnia następnego po dniu odebrania korespondencji tudzież zapoznania się z treścią pisma. Co ważne, uchybienie terminom wskazanym w otrzymanym piśmie, rodzi dla Strony poważne konsekwencje prawne, dlatego tak ważne jest ich zachowanie. Kiedy zatem udać się do radcy prawnego? Odpowiedź jest jedna- jak najszybciej. Radca prawny, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, musi mieć czas, aby zapoznać się ze sprawą, przygotować treść pisma, a nierzadko wspomóc Klienta w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i dowodów.

Należy pamiętać, że odwlekanie w czasie wizyty u radcy prawnego może spowodować wzrost kosztów za podjęte przez niego czynności, bowiem w krótkim czasie będzie musiał dokonać czynności, o których mowa powyżej.