Żaden profesjonalny pełnomocnik nie zagwarantuje Klientowi wygranej sprawy. Działania pełnomocnika mają na celu rozważenie sytuacji prawnej Klienta, a następnie ocenę mocnych i słabych punktów jego sprawy, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której pełnomocnik ma pewność, że wykorzystał wszystkie prawnie dopuszczalne środki dla uzyskania korzystnego rezultatu dla Klienta. Rola pełnomocnika polega zatem na maksymalizowaniu prawdopodobieństwa wygranej, poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności procesowych.