Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy również przygotowanie pisma procesowego bez konieczności zlecenia dalszego prowadzenia sprawy. Zaznaczyć jednakże należy, iż tak sporządzone pismo nie zostanie opatrzone podpisem radcy prawnego, nie mniej jednak będzie on ponosił pełną odpowiedzialność za jego treść.