W zakresie prowadzenia spraw karnych oraz reprezentowania Klientów w toku postępowania przygotowawczego, a dalej karnego, Kancelaria współpracuje z grupą wyspecjalizowanych w tym zakresie adwokatów – adwokat Aleksandrą Krauze oraz adwokatem Mateuszem Niemcem, którzy służą pomocą naszym Klientom.