Adwokat i radca prawny to dwa zawody prawnicze funkcjonujące równolegle w polskim systemie prawnym. Podstawową różnicą pomiędzy przedstawicielami zawodów prawniczych jest o to, że adwokat nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a radca prawny owszem.

Oprócz tego na sali sądowej adwokat nosi togę z żabotem w kolorze zielonym, a radca prawny togę w kolorze niebieskim. Pozostałe kompetencje są równoważne i uprawniają zarówno adwokatów, jak i radców prawnych do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych przed wszystkimi sądami, w każdego rodzaju sprawach w tym karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i innych.